lyrankonferens.se – Allt du behöver veta om konferenser

En konferens för att utveckla varumärket

Har du funderat på att samla dina anställda på en konferens? Där kan ni ha en chans till teambuilding och allas idéer om hur ert varumärke kan utvecklas kan stå i fokus. På det sättet kan hela arbetslaget bli mer engagerade i företaget – och du kan få värdefull input om vad som kan göras för att lättare nå ut.

Börja med något konkret

Att börja prata om hur varumärket kan utvecklas kan kännas komplicerat, eftersom det finns risk att samtalet drar iväg i många olika riktningar istället för att bli något kreativt och meningsfullt. Ett sätt att hitta fokus är att börja med något konkret, som den design er logotyp har. Vad tycker ni om den? Symboliserar färgerna och formspråket det ni tycker att företaget står för? Vad skulle dina anställda välja för nyckelord om de skulle beskriva ert företag på ett positivt sätt, och hur kan de kopplas till dagens design av er logotyp? Hur skulle det kunna bli bättre och tydligare? Förutom att det här är ett sätt att hitta ett meningsfullt samtal om ert varumärke kan du samla det som sägs och ta med det när du vänder dig till någon som kan utveckla er logotyp design professionellt, och skapa en design som bättre kommunicerar det ni vill ska förknippas med företaget.

Värdet av varumärkesbyggande

Idag är det viktigare än någonsin att ha ett varumärke som når ut, och som människor förknippar med positiva saker. Det är lätt att försvinna i mängden på sociala medier och på internet, och traditionell reklam har mindre betydelse än den haft tidigare. Istället har varumärkesbyggandet börjat spela en allt större roll. Att ta med dina anställda i processen som handlar om att bygga och utveckla varumärket kan göra att de blir mer engagerade i hur det går för företaget som helhet, hur bra ni lyckas med era mål och så vidare. Det är ett engagemang som kan spela roll för motivationen och hur bra de trivs på arbetet, oavsett vad det är för arbetsuppgifter en person har. Du kan också behöva vända dig till någon som kan hjälpa till med utvecklingen på ett professionellt sätt, för att omsätta idéerna till något som kan fungera.