lyrankonferens.se – Allt du behöver veta om konferenser

Digital konferens

Det absolut bästa är alltid att mötas ansikte mot ansikte, men det är inte alltid möjligt. Då kan du anordna en digital konferens istället.

Digitala möten

I och med coronapandemin har de digitala mötena formligen exploderat i antal. Alla har digitala konferenser – både företag, regeringen och EU-ledarna samtalar över internet. Digitala möten och konferenser är bra ur både ett tidssparande, ekonomiskt och klimatsmart perspektiv. Istället för att alla måste åka till Stockholm eller Vänersborg, så kan alla sitta hemma. Hela konferensen kan vara avklarad på en dag, och utan övernattning, flyg eller bilkörande.

Anordna en digital konferens

Om du ska anordna en digital konferens är det viktigast att du använder en bra plattform som tillåter nog antal deltagare. Det är också viktigt att plattformen har bra ljudteknik. Du vill inte att ljudet hänger kvar i tio sekunder eller att det alltid hörs ett eko. Det kan vara klokt att testa olika plattformar för att se vilken som kommer passa bäst. På många plattformar kan man också göra mindre möten mellan vissa personer under det stora mötet. Det kan vara klokt att människor både kan lyssna till en talare, samtidigt som de också kan vara indelade i mindre grupper för att samtala och besvara föredragshållarens frågor.